وکتور اسلیمی طرح شماره 9

وکتور اسلیمی طرح شماره 9

وکتور اسلیمی  طرح شماره   9

طرح فوق وکتور با فورمت ( سی دی آر ) که در کرل دراو طراحی شده و آماده کار بر روی دستگاه لیزر میباشد.

در فایل قابل دانلود علاوه بر طرح وکتور ( سی دی آر ) یک طرح با فورمت ( جی پی ای جی ) با 100 دی پی آی دقت صرفا برای رویت طرح تقدیم گردیده.


اینجا هم مشاهده کنید